Hebrew video No 4 – Anna Walentynowicz

הנה! הסרטון הקצר שלי, פרק מספר ארבע: היום אני מדברת על אנה ואלנטינוביץ’. היו לה חיים קשים מאוד. למרות זאת, היא הצליחה להשפיע רבות על העולם. בדיוק כמו … גולדה מאיר. בדוק מה המשותף לשתי הנשים הללו

Here it is – my 4th video in Hebrew. Today I speak about Anna Walentynowicz. She had a very difficult life. Yet, she greatly influenced the world’s history. Just like… Golda Meir. Check out what these two women have in common.

Oto jest, moje czwarte wideo po hebrajsku. Dziś opowiadam o Annie Walentynowicz. Miała bardzo trudne życie. Tym niemniej, mocno wpłynęła na historię świata. Podobnie jak…Gołda Meir. Sprawdźcie, co te dwie kobiety mają z sobą wspólnego.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: