Hebrew video No 11 – Jewish School of nursing in warsaw

לקח לי זמן אבל הנה זה: הסרטון החדש ביותר על נשים פולניות. זה פרק מאוד מיוחד שבו תשמע שמות שלא כמעט אף אחד הזכיר לפני כן. הנה הסיפור של בית הספר היהודי לאחיות בוורשה.

It took me a while but here it is: the newest video about Polish women. It is a very special episode where you will hear names hardly anybody has mentioned before. Here’s the story of the Jewish School of Nursing in Warsaw.

Trochę mi to zajęło, ale oto jest: najnowsze wideo o kobietach z Polski. Ten odcinek jest wyjątkowy, usłyszycie w nim wiele imion i nazwisk, które mało kto do tej pory wypowiadał. Oto historia Żydowskiej Szkoły Pielęgniarek w Warszawie.

All the videos can be found also on my You Tube channel – give it a sub!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: