hebrew video No12 – female warriors

כל העולם מכיר את ז’אן ד’ארק. ומי שמע על אמיליה פלאטר או על אנה פוסטובויטובנה? מעטים … ההיסטוריה של פולין מלאה בגיבורות בדומה לעלמה הצרפתייה המפורסמת. רבות מהן היו אפקטיביות יותר מז’אן, מבלי לפגוע בגיבורה הצרפתייה. הפעם אני רוצה להציג כמה דמויות, מתוך מאות, של נשים פולניות שלחמו: אמיליה פלאטר, אנה הנרינקה פוסטובויטובנה, אלכסנדרה זגורסקה, אליזבתה זאבאצקה ומריה ווייטק.

The whole world knows Jean d’Arc. And who has heard of Emilia Plater or Anna Henryka Pustowójtówna? Few … The history of Poland is full of heroines similar to the famous French maiden. Many of them were more effective than Jean, without harming her French protagonist. This time I want to present a few figures, out of hundreds, of Polish women who fought: Emilia Plater, Anna Henryka Postowójtówna, Aleksandra Zagórska, Elżbieta Zawacka and Maria Wittek.

Cały świat zna Joannę d’Arc. Ale kto słyszał o Emilii Plater czy Annie Henryce Pustowójtównie? Niewielu… Historia Polski pełna jest bohaterek podobnych do słynnej Francuzki. Wiele z nich było bardziej skutecznych niż Joanna d’Arc, nie umniejszając jej wielkich dokonań. Dziś chcę przedstawić kilka biografii – spośród setek – Polek, które walczyły: Emilii Plater, Anny Henryki Pustowójtówny, Aleksandry Zagórskiej, Elżbiety Zawackiej i Marii Wittek.

All the videos can be found also on my You Tube channel – give it a sub! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: